Regulamin

Regulamin sklepu e-kokardy

 1. Sklep ON-LINE, działający pod adresem www.foliz.pl/sklep, prowadzony jest przez firmę RAMARD ENERGIE , NIP 642 271 55 17, z siedzibą w Rybniku przy ulicy Maksymiliana Dudka 29, kod pocztowy 44-213.
 2. Wszystkie podane w sklepie ceny poszczególnych produktów zawierają już podatek VAT.
 3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy za pomocą przeglądarki internetowej. Aplikacje umożliwiają również zakupy przez telefon. Aby dokonać zakupu nie trzeba się rejestrować na stronie.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych oraz numeru telefonu, adresu mail umożliwiającego weryfikację wiarygodności złożonego zamówienia.
 5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszt przesyłki pokrywa kupujący. Koszty przesyłki w przypadku nie odebrania towaru, klient pokrywa w całości. W przeciwnym razie adres mailowy zostaje umieszczony w bazie nieuczciwych kontrahentów.
 6. Za zakupy w sklepie płacimy przelewem bankowym, w przypadku odbioru osobistego można również wpłacić pieniądze osobiście.
 7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia za pomocą telefonu, e-maila. Każda reklamacja będzie rozpatrywana w sposób indywidualny.
 8. W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny za wyjątkiem świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą lub świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym. Towar wykonany na specjalne zamówienie (odbiegający od standardowych rozmiarów, kolorystyki, kształtu) podlega zwrotowi, jednakże wysokość zwrotu jest pomniejszona o koszt zakupu materiału potrzebnego do wykonania zamówienia. Na zgłoszenia reklamacyjne odpowiadamy do 3 dni roboczych.
 9. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem wszystkich danych osobowych pozyskanych w sklepie internetowym E-KOKARDY.PL jest Firma RAMARD ENERGIE  ul. Maksymiliana Dudka 29 w Rybniku.  Dane osobowe będą przetwarzane przez nas jedynie do:

  • Realizacji procesu zamówienia złożonego w sklepie internetowym.
  • Rozpatrywania ewentualnych procesów związanych z reklamacjami.
  • Akceptacji komentarzy na stronie internetowej
 • Czas w trakcie, którego dane osobowe będą przetrzymywane:
 • Gromadzone dane są wykorzystywane przez Sprzedawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania sklepem ON-LINE. Nie są i nie będą one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich. (Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą). Aby Państwa dane wykorzystywać tylko w sposób minimalny wyłączyliśmy możliwość rejestracji na stronie sklepu.
 •  Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
 • A. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 • B. Prawo do sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • C. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 • D. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 • E. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 • F. Prawo wniesienia skargi do Polskiego Organu Nadzorczego lub Organu Nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*.
 • G. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • H. Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt A – H (z wyłączeniem pkt F.) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych:

                           kontakt@foliz.pl

11. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Firmy RAMARD ENERGIE):

 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
 • banki,
 • operatorzy pocztowi,
 • przewoźnicy,
 • partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 • 12. Do nieokreślonych w niniejszym Regulaminie spraw zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).